• Bli medlem - 2018

Hos Hofors brukshundklubb är alla välkomna!

Så gör du för att bli medlem

  1. Fyll i formuläret och klicka på "skicka". Görs för en person i taget.
  2. Det är viktigt att du läser igenom medlemsvillkoren noga. Där står det bland annat hur vi på Hofors brukshundklubb kommer att hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Svenska brukshundklubbens medlemsvillkor hittar du här. 
  3. Betala in korrekt avgift på bankgiro: 5103-1417. Se listan på olika medlemsskap nedan för kostnad för olika alternativ. Ange namn på personen/personerna som tecknar medlemsskap när du betalar.

Olika medlemsskap

Ordinarie medlem

Kostnad: 580 kronor. (165 kronor går till Hofors brukshundklubb, 15 kronor till distriktet och 400 kronor till Svenska Brukshundklubben)

Ordinarie medlem - redan med i en annan SBK-klubb

Om du redan är medlem i lokalklubb eller rasklubb inom Svenska Brukshundklubben behöver du inte betala in avgiften till SBK igen.
Kostnad: 180 kronor. (165 kronor till Hofors brukshundklubb och 15 kronor till distriktet.)
En lista över rasklubbar som är anslutna till SBK hittar du här. 

Familjemedlem

Knyts till ett medlemsskap på samma adress.
Kostnad: 180 kronor. (165 kronor till Hofors brukshundklubb och 15 kronor till distriktet.)

Ungdom

Ungdomar mellan 6 och 25 år kan bli medlem hos oss på olika sätt:

  • Tecknas medlemsskap direkt hos oss blir man antingen ordinarie medlem eller familjemedlem knuten till en ordinarie medlem på samma adress.
  • Alternativt kan man delta i Hofors brukshundklubbs aktiviteter som medlem i Svensk hundungdom.

Bli medlem - fyll i dina uppgifter


  • Din e-postadress behövs för att enkelt skicka ut information om klubben, kurser och annat som rör klubben.
    Har du ingen mail måste du ändå skriva någonting då fältet är obligatoriskt, skriv då aaa@aa.aa
  • Svenska brukshundklubbens medlemsvillkor reglerar bland annat hur vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj 2018. Det är ditt eget ansvar att ta del av medlemsvillkoren som är det avtal som gäller när du betalat in din avi.
  • För att bli medlem krävs att man är myndig eller har målsmans tillåtelse. Målsman ska också läsa igenom och godkänna medlemsvillkoren. Är du under 18 år vill vi att du skriver målsmans (förälders) namn och telefonnummer i rutan "övrigt meddelande" om vi behöver kontakta din målsman.

Det får du som medlem

Som medlem i Hofors BK eller Svensk hundungdom har du tillgång till vårt kursutbud och andra aktiviteter som anordnas.