Klubbmästerskap

Klubbmästerskap 2018

I år kommer klubbmästerskapet att hållas under augusti, utspritt över några veckor. Anledningen att vi flyttat på klubbmästerskapet till sensommaren är så att ekipagen ska ha hela sommaren på sig att ladda och träna. Dessutom har de som går kurs under våren/sommaren bättre möjlighet att också delta i klubbmästerskapet på sensommaren

Datum för de olika grenarna är under planering och kommer att läggas upp här och i kalendern allt eftersom de spikas.
 

KM i agility 2018

Tid: Tisdag 22 augusti, 17.30.
Plats: Klubbens agilityplan.

Tidigare klubbmästerskap

KM-vecka 2017

Nybörjarmästare Agility
En lättare agilitybana med max 12 hinder. Max två kontaktfältshinder, max åtta pinnar i slalom och ingen platt tunnel. Banan körs två gånger och resultaten läggs ihop. Den med minst antal fel (bana och tid) oavsett storleksklass blir Nybörjarmästare i Agility. Det är en nybörjartävling och hunden får inte ha startat i officiell tävling. Ekipaget ska ha förkunskaper motsvarande steg 2 kurs.
 
Nybörjarmästare Appell
Man tävlar i appellklass spår. Behörig för start i officiell appellklass, dock inget krav på genomförd MH. Den med bästa resultatet blir Nybörjarmästare i Appell.
 
Nybörjarmästare Lydnad

Man tävlar i Startklass (regler fr o m 2017). Den med högst poäng blir
Nybörjarmästare i Lydnad.

Klubbmästare

  • KM i Lydnad. Man tävlar i den klass där man tävlar officiellt. Ett snittbetyg räknas ut och resultaten jämförs över klasserna så att det endast bli en KM-vinnare. 
  • KM i Rallylydnad. Man tävlar i den klass man tävlar i officiellt men resultaten jämförs över klasserna så att det endast blir en KM-vinnare. 
  • KM i Agility. Man tävlar i sin storleksklass "alla mot alla" på banor med svårighet klass 1-2. En KM-vinnare utses. 
  • KM i Bruks. Alla tävlar i lägre spår. Högsta poäng vinner.

Anmälan KM

KM-statuter