Styrelse

Ordförande

Mona Hedlund

mona_hedlund@hotmail.com

070-62 67 047

Vice Ordförande

Anna-Lena Jonsson
annalenahoforsbk@
outlook.com
070-4562743

Kassör

Ingrid Heurlin

heurlins@hotmail.com

070-4960723

Sekreterare

Kristina Skilberg

skilberg@hotmail.se
 

Ledamot

Lena Östberg

12tingeling@gmail.com

Suppleant

Jan Holmgren
a56kajsaindra@
icloud.com

Suppleant

Malin Bång
malinbng@yahoo.se

Grupper

Hundägarutbildningsgruppen
Åsa Bagge - asa.bagge@gmail.com
070-3953541
 

Aktivitets- och informationsgruppen

Anna-Lena Jonsson
annalenahoforsbk@outlook.com
070-456 27 43

Anläggning-, drift- och försäljningsgruppen
 

Prov- och tävlingsgruppen
Lars Carlborg - fam.carlborg@telia.com
Emma Rokka - eara_95@hotmail.com
Tina Rokka fam.rokka@hos.sandnet.se