Planerade medlemsmöten

Kallelse till Årsmöte 2023

Datum: 16/2 - 2023
Tid: 19:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Skolgatan 7 i Hofors (f.d. Högtomta)

Årsmöteshandlingar kommer senare.

Valordning inför årsmötet 2023

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.


Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december till  hofors.bk@gmail.com. Därefter är nomineringen avslutad.

Covid-19

Observera att vi följer SBK:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Håll avstånd.
  • Kom bara  om du är frisk och inte har några symptom.
Grötmöte 8/12

Nu är det inte långt kvar till årets sista medlemsmöte, och som vanligt bjuder vi på gröt, skinkmacka och något att dricka.

En nyhet i år är att vi lottar ut en present som kan vara värd 5 miljoner kronor!

Vi har även en julklappsutdelning, och den som vill vara med tar med sig en inslagen klapp värd ca 50 kronor.

Vi ber om hjälp.
  • Vi har idag en ordinarie revisor i klubben, men vi behöver ha en till samt en suppleant.
  • Vi behöver också personer till valberedningsarbetet.
    • Valberedningen är den funktionen som hjälper till att hitta personer som har viljan och intresset att jobba för att hjälpa klubben framåt genom att deltaga i styrelsen till årsmötet. Jobbar endast aktivt inför årsmötet som normalt sker 1 gång per år. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte

Detta måste vi ta upp på mötet. Kom gärna med förslag! Lämna dessa på mötet eller skicka via mejl: hofors.bk@gmail.com(kandidaterna måste vara tillfrågade och i de flesta fall medlemmar i Hofors BK).

Vi behöver veta hur många som kommer. Anmäl dig senast den 6/12 antingen på mailen hofors.bk@gmail.com eller via sms till Lisa Lindqvist på 070-622 77 12.

Datum: Torsdag 8 december
Tid: 19:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Skolgatan 7 i Hofors (f.d. Högtomta)