Läs vad klubben beslutat

Vill du läsa dokument och protokoll för att se vad som beslutas i klubben måste du logga in. 

Medlemmar kan mejla klubben för att få lösenordet.
 

Dokument, prov- och tävlingsgruppen