Arbetsgrupper

Anläggning

DRIFT
Vakant

INKÖP
Vakant
 

Aktivitet- och information

Sammankallande: Vakant.

HEMSIDEANSVARIG 
Aina Lundkvist
ainalundkvist@yahoo.com

REGISTER- OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Styrelsen
 

Hundägarutbildning

Åsa Bagge

Böret Lindholm

Aina Lundkvist

 

Prov- och tävling

Lars Carlborg - sammankallande
fam.carlborg@telia.com

Böret Lindblom

Lena Östberg