Arbetsgrupper

Anläggning

DRIFT
Jan Holmgren - sammankallande

INKÖP
Ingrid Heurlin
heurlins@hotmail.com
 

Aktivitet- och information

Sammankallande: Vakant.

HEMSIDEANSVARIG 
Aina Lundkvist
ainalundkvist@yahoo.com

REGISTER- OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ingrid Heurlin
heurlins@hotmail.com
 

Hundägarutbildning

Sammankallande: Vakant.

Prov- och tävling

Lars Carlborg - sammankallande
fam.carlborg@telia.com

Emma Rokka
eara_95@hotmail.com

Eva-Britt Stolt
evabrittstolt@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​

Böret Lindblom