Stadgar

Hofors brukshundklubb använder sig av Sveriges Brukshundklubbs normalstadgar för lokalklubb. Du kan läsa dem här på sidan eller ladda ner här.