Svenska brukshundklubbens uppdrag

Sprida kunskap om hund

Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället och naturen. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar.

Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

Hela texten kan du läsa här.

Svenska brukshundklubbens verksamhetsplan

Svenska Brukshundklubben har en verksamhetsplan med mål och fokusområden som gäller för hela organisationen under perioden 2022-2024. Dokumentet är fastställt av kongressen 2021. Hela verksamhetsplanen kan du hitta här.