• Nyheter

Projekt "anpassa anläggningen för alla medlemmar"

Projektet "anpassa anläggningen för alla medlemmar" drog igång 2017, när styrelsen fattade beslut om att inleda etapp 1 på mötet 4 september. Då arbetet igång enligt ett förslag som den dåvarande styrelsen tagit fram tillsammans med Fraktcentralen i Hofors.

Eftersom det är ett pågående arbete kommer informationen som då skickades ut till medlemmarna också här:

Etapp 1: Fraktcentralen kommer att dumpa fyllningsmassor på marken vid ”lilla
parkeringen”. Några träd fälls. En väg kommer att anläggas längs med planen framför stugan som genom slänten angränsar till lilla parkeringen. Detta kommer inte att kosta klubben något.

Etapp 1.
Etapp 1.

Etapp 2: Under färdigställandet av etapp 1 planeras och färdigställer styrelsen i samarbete med
Fraktcentralen en budget med finansieringsplan för färdigställandet av hela fastigheten enligt de behov verksamheten behöver.

Etapp 2.
Etapp 2.

Målet med detta är först och främst att verksamheten vi nu bedriver inte behöver den mark vi arrenderar och som vi årligen lägger stora summor på att underhålla. Vi anser också att gemenskapen på klubben kommer att öka då all verksamhet bedrivs i nära anslutning till klubbstugan.

Etapp 3: Klubbstugan får ett lyft, en separat ekonomibyggnad med dusch och WC kopplad till kommunalt avlopp/vatten tillkommer.

Planering och projektering under etapp 2. Ifall verksamhet och styrelsen i samförstånd med medlemmarna anser att avsikt och kostnader blir för höga med etapp 2 och 3. Kommer etapp 1 att genomföras. 

Utfyllningen och iordningställandet av den ytan kommer under alla omständigheter att höja värdet på fastigheten som föreningen i dag är ägare till. Åtgärden kan även vara en fördel vid ev. finansering av fortsatta etapper.

Etiketter: klubbstugan

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv