Koppla upp, det är vår!

Nu är det vår i luften (även om det just idag föll mer snö över Hofors än det gjort under större delen av vintern). Oavsett snömängd är det dags att plocka fram kopplet och knäppa fast hunden på promenaden - om du inte har så bra koll på hunden att det är som att den är kopplad. 

Läs mer om vad som gäller under tiden 1 mars till 20 augusti, när det gäller koppel och kontroll på din hund på SKK:s hemsida om du klickar här och på SBK:s hemsida finns också allmän information som du kommer till direkt om du klickar här och mer specifik information om vad som gäller för dispens för träning och tävling under perioden, den sidan hittar du om du klickar här

Hofors kommuns lokala ordningsföreskrifter

Hofors kommuns lokala ordningsföreskrifter har också en del att säga om var hundar får vara lösa och inte. Hela ordningsföreskrifter kan man ladda ner på kommunens hemsida (klicka här så kommer du direkt till sidan för styrdokument):

Hundar
​​​​​​​12 §
Assistanshundar jämställs med Iedarhundar och har tillträde till platser, som normalt är förbjudna för hundar, under förutsättning, att det inte finns risk för förorening av livsmedel eller andra betydande olägenheter för allmänheten.
Sådana hundar ska vara certifierade och bära tjänstetecken.

13 § Hundens ägare, eller den som tillfälligt vårdar eller har uppsikt över en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 14 -16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte polishund eller räddningshund i tjänst.

14 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan
  • på begravningsplatser, vänthall, lekplatser eller motionsspår

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat hundrastplatser.

Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamheten bedrivs i kontrollerande former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.

Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen under Iöptiden (gäller ej inhägnat område).

15 § Där det är tillåtet att ha hund okopplad, ska lös hund ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller annan identifiering.

16 § Föroreningar efter tamdjur på offentlig plats ska omedelbart plockas upp och tas om hand.

Hundar får inte badas inom allmänt friluftsbad.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln