Riktlinjer för hundklubbarna 

Det är fortsatt viktigt att hålla social distans till andra människor, men hundar går det bra att vara nära.
Det är fortsatt viktigt att hålla social distans till andra människor, men hundar går det bra att vara nära.

Den 10 juli tog SKK nya riktlinjer. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet.

För att värna om medlemmars liv och hälsa står Svenska Kennelklubben (SKK) fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer Svenska Brukshundklubben dessa riktlinjer.

SKK:s nya riktlinjer, i korthet

Resor inom landet
Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga. Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva tillhör olika riskgrupper.

Maximalt 50 personer
CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning.
En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Personer i riskgrupper
Gällande personer som tillhör olika riskgrupper är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. Vid utställning, prov, tävling och beskrivning är det arrangerande klubbs ansvar att inga funktionärer som tillhör någon riskgrupp anlitas.'

Inställda länsklubbsutställningar
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020.
Förlängd dispens gällande begränsningsregler
Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande förlängs att gälla till och med 31 december 2020.

www.skk.se/covid19 för att ta del av aktuella restriktioner och rekomendationer inom SKK-organisationen

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln