• Nyheter

There are no entries for this period.

Senaste inläggen

2020 > 03

Rekommendationerna för vad som gäller under covid 19-utbrottet uppdateras ofta. Följ vad som gäller på hundklubbarna på SKK:s hemsida, där läggs de senaste nyheterna upp. 

Klicka på bilden nedan för att komma till SKK:s startsida:

Än så länge kan vi fortfarnade hålla kurser som planerat. SKK skriver så här: 

 • SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
  Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
  Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.
Läs hela inlägget »

Vi fortsätter med hundkafé på klubben. Söndag 29 mars är det dags igen!

Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Nu är det hög tid att planera för årets agilityaktiviteter på klubben.

Vad vill du att vi ska göra? När ska vi köra igång med tisdagsträningarna? Ska vi se om vi kan ta in externa instruktörer även i år? Kommer du på mer - och inte minst: vad kan du hjälpa till med?

Varmt välkomna på agilitymöte 31 mars, klockan 19 i klubbstugan!

Ju fler som kommer, desto bättre!

Läs hela inlägget »
Etiketter: agility

Hej medlemmar!

Här kommer information från SBK om vad som gäller för vår verksamhet från 12 mars till SBK ändrar riktlinjerna.

För att vara säker på att ha den absolut senaste informationen som är specifik för hundklubbarnas verksamhet är det bra att gå in på Svenska brukshundklubbens hemsida och Svenska kennelkubbens hemsida. När det gäller råd som gäller samhället i stort är det Folkhälsomyndighetens hemsida som gäller.

Här nedan följer de råd som för närvarande finns att läsa på Svenska brukshundklubbens hemsida i skrivande stund. Rubriken "årsmöten" är inte aktuell för medlemmar i Hofors BK eftersom vi redan haft vårt årsmöte.

SBK:s information

Med anledning av regeringens och Svenska Kennelklubbens (SKK) nya riktlinjer, kommer vår verksamhet att påverkas i större omfattning än tidigare.
Brukshundklubben följer SKK och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. All information går ut via brukshundklubben.se och uppdateras löpande.

Allmänna råd

 • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
 • Var noga med din handhygien
 • Hosta i armvecket
 • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
 • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
 • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
 • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
 • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.


Restriktioner kring större arrangemang

 • Alla arrangemang över 500 personer samtidigt ställs in
 • SBK följer Svenska Kennelklubbens centralstyrelses beslut att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Länk till SKK:s hemsida med mer information.
 • Överväg som arrangör om tävlingar under den närmsta tiden ska hållas utan publik och med möjlighet för personer att kunna hålla avstånd. Arrangören fattar själv beslut om detta och skapar möjlighet för deltagare att ta del av och följa de allmänna råden.
 • Vid utbildningar, kompetensutveckling eller liknande där det normalt sett är obligatorisk närvaro för att bibehålla aktiv auktorisation ges tills vidare dispens för den deltagare som känner oro för egen del eller nära anhörig. Det anses då vara ett godtagbart skäl att ej delta.


Återbetalning av anmälningsavgift

 • Vid arrangemang som ställs in av arrangör till följd av Corona tillämpas force majeure i SKK:s stadgar, §15. Förbundet rekommenderar att arrangörer ersätter deltagarna i den mån det går efter kostnadstäckning.
 • Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk.


Årsmöten

 • SBK följer SKK/CS beslut att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. Länk till SKK:s hemsida med mer information.
 • Väljer klubben att ställa in mötet ska ett utskick göras via Medlem Online, samt alla de informationskällor klubben har att tillgå för att säkerställa att informationen kommer medlemmarna tillhanda. Ersättningsdatum ska vara beslutat innan mötet ställs in.
 • För de klubbar som genomför sina årsmöten som planerat bör arrangören se till att möjligheter finns att delta så tryggt som möjligt. Detta kan ske genom att t.ex. minimerar risk för spridning på den fysiska platsen såsom att tillhandahålla tvål, handsprit, ha större lokal så personer får utrymme, säkerställa att mat och dryck är tillagad av personer som inte riskerar vara smittade, beställa utökad städning inför och efter arrangemanget osv.
 • Som enskild individ bör man sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.
 • Gällande riktlinjer för centrala arrangemang kommer information att skickas ut till berörda parter.
 • På brukshundklubben.se finner du denna information samt ett anslag som kan användas på hemsidor eller klubbar för att uppmärksamma våra allmänna råd till medlemmar.

Läs mer

Läs hela inlägget »

Kicki och Brio som tog sin andra pinne med ett felfritt lopp och tredjeplats på Fagersta kennelklubb, hoppklass, den 8:e mars.

Grattis!

Läs hela inlägget »
Etiketter: grattis

Christina Vigren tävlade med sin staffe Hirkaho's Urgent Fury "Brio" i klass Hopp 1 Borlänge BK 4 mars. I första loppet knep ekipaget första plats och pinne, i andra loppet kom de på andra plats, med fem fel.

Stort grattis!

Läs hela inlägget »
Etiketter: grattis

Nu är det vår i luften (även om det just idag föll mer snö över Hofors än det gjort under större delen av vintern). Oavsett snömängd är det dags att plocka fram kopplet och knäppa fast hunden på promenaden - om du inte har så bra koll på hunden att det är som att den är kopplad. 

Läs mer om vad som gäller under tiden 1 mars till 20 augusti, när det gäller koppel och kontroll på din hund på SKK:s hemsida om du klickar här och på SBK:s hemsida finns också allmän information som du kommer till direkt om du klickar här och mer specifik information om vad som gäller för dispens för träning och tävling under perioden, den sidan hittar du om du klickar här

Hofors kommuns lokala ordningsföreskrifter

Hofors kommuns lokala ordningsföreskrifter har också en del att säga om var hundar får vara lösa och inte. Hela ordningsföreskrifter kan man ladda ner på kommunens hemsida (klicka här så kommer du direkt till sidan för styrdokument):

Hundar
​​​​​​​12 §
Assistanshundar jämställs med Iedarhundar och har tillträde till platser, som normalt är förbjudna för hundar, under förutsättning, att det inte finns risk för förorening av livsmedel eller andra betydande olägenheter för allmänheten.
Sådana hundar ska vara certifierade och bära tjänstetecken.

13 § Hundens ägare, eller den som tillfälligt vårdar eller har uppsikt över en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 14 -16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte polishund eller räddningshund i tjänst.

14 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

 • på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan
 • på begravningsplatser, vänthall, lekplatser eller motionsspår

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat hundrastplatser.

Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamheten bedrivs i kontrollerande former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.

Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen under Iöptiden (gäller ej inhägnat område).

15 § Där det är tillåtet att ha hund okopplad, ska lös hund ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller annan identifiering.

16 § Föroreningar efter tamdjur på offentlig plats ska omedelbart plockas upp och tas om hand.

Hundar får inte badas inom allmänt friluftsbad.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste kommentarer

Etiketter

Länkar