• Nyheter

There are no entries for this period.

Senaste inläggen

2022 > 12

Kallelse till Årsmöte 2023

Datum: 16/2 - 2023
Tid: 19:00
Plats: Studiefrämjandets lokal på Skolgatan 7 i Hofors (f.d. Högtomta)

Årsmöteshandlingar kommer senare(senast 7 dagar innan mötet).

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte(vi är i stort behov av kandidater till både styrelse, revision och framförallt till valberedningen).

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

  • Förslaget ska ange;
  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.


  hofors.bk@gmail.com

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, nomineringar

Inför verksamhetsåret 2023 söker vi input från medlemmar och kasnke blivande medlemmar.

Fyll i vår enkät och hjälp oss framåt! 

Enkät

Läs hela inlägget »

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;
vilken funktion som avses,
namn,
en kort presentation och
uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Nominera gärna ledamöter, suppleanter till både styrelse, valberedning och revision.

Vi behöver er!

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december till  hofors.bk@gmail.com. Därefter är nomineringen avslutad.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste kommentarer

Etiketter

Länkar